Op de locatie van het oude pand Mosmuller aan de Hoogstraat 8/Emmastraat 30 komen levensloopbestendige appartementen (maximaal 3 bouwlagen). Daarvoor slopen we het oude pand. Op 21 augustus is Sloopwerken Limburg B.V. gestart met de sloop van het pand Hoogstraat 8 / Emmastraat 30. 

Update 14 september 2023

Sloopwerken Limburg B.V. heeft de sloopwerkzaamheden helaas tijdelijk moeten stilleggen, omdat er in het pand asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. Op dit moment worden deze materialen geïnventariseerd en wordt een plan van aanpak opgesteld voor de sanering hiervan. De sanering zal waarschijnlijk enkele weken in beslag nemen. Via Sloopwerken Limburg B.V. worden omwonenden vervolgens geïnformeerd wanneer de sloopwerkzaamheden weer worden hervat.

Update 7 november 2023

De sanering is afgerond. De sloop is weer hervat en nu ook zichtbaar aan de buitenzijde van het pand.

Voorgeschiedenis

Op 19 februari 2020 is het ‘Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen en winkelcentrum Op de Kamp’ door de gemeenteraad van Landgraaf vastgesteld. Daarin staan projecten die de gemeente Landgraaf de komende jaren wil uitvoeren binnen dit gebied. Eén van deze projecten is het project ‘Hoogstraat’. In dit project koopt de gemeente Landgraaf woningen en/of bedrijven en sloopt deze. Deze percelen krijgen daarna nieuwe functies om wonen langs de Hoogstraat toekomstbestendiger te maken. 

Gemeente Landgraaf heeft een tijd geleden het perceel Hoogstraat 8/Emmastraat 30 gekocht. Doel is om het gebouw te slopen en gestapelde levensloopbestendige woningen (maximaal 3 bouwlagen) te bouwen langs de Hoogstraat. 

Sloopwerken Limburg B.V. start op 21 augustus met de sloop. Direct omwonenden krijgen van deze aannemer een brief met informatie over een aantal praktische zaken, waaronder de contactpersoon bij vragen. 

Wat gebeurt er na de sloop? 

Na de sloop maakt de sloper het terrein gelijk en zaait dit met gras in. De verdere planvorming (waaronder het uitwerken van de plannen) voor de nieuwbouw start eind dit jaar. Uitgangspunt hierbij is dat een aantal typische kenmerken van het Mosmuller pand terug moeten komen in de nieuwbouw. Er kan pas worden gestart met het bouwen van het nieuwbouw nadat de benodigde vergunning is afgegeven. Omwonenden/belanghebbenden krijgen uiteraard vooraf de mogelijkheid om te reageren op het plan.