Net zoals alle gemeenten maken we ook in Landgraaf plannen voor het verminderen van het aardgasgebruik. Donderdag 14 en dinsdag 26 september willen we dat toelichten tijdens twee informatiebijeenkomsten. Met het conceptplan ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf - Transitievisie Warmte 2.0’ leggen we uit wat dat voor u de komende jaren betekent. 

Eind jaren 50, begin 60 van de vorige eeuw was aardgas het alternatief voor de kolen die we in Limburg uit de grond haalden. Jarenlang was dat de beste keuze om onze huizen te verwarmen, om te koken en te douchen. Maar het aardgas in Nederland raakt op. Ook zorgt het voor onveilige situaties in Groningen en afhankelijkheid van andere landen. En niet alleen dat, het is slecht voor ons klimaat. Net zoals in de jaren van de overgang naar aardgas, kijken we nu ook naar andere manieren van verwarmen, van koken en douchen.

Wat staat in het plan? 

Landgraaf zet in op een aardgasvermindering van 20% in 2030. Het conceptplan ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf - Transitievisie Warmte 2.0’ gaat in december naar de gemeenteraad voor goedkeuring. We willen de komende jaren gemeentebreed én via 'buurtaanpakken' aan de slag. Eigenaren van woningen en gebouwen gaan zelf keuzes maken hoe ze willen verduurzamen. Bijvoorbeeld door energie te besparen of te isoleren. Waar mogelijk ondersteunen we als gemeente. Met beide aanpakken starten we waar de nood het hoogst is. 

Wethouder Freed Janssen (milieu en energietransitie): ‘Deze omschakeling naar andere duurzamere keuzes is een proces van jaren. De eigenaar van het pand of de woning beslist natuurlijk zelf welke keuzes gemaakt worden. Die beslissing kan de gemeente niet nemen. Maar het is een flinke opgave, waarbij we iedereen nodig hebben. Van inwoners tot woningcorporaties en van netbeheerders tot ondernemers.’

Mogelijkheid om te reageren op het plan

Van 1 september tot en met 12 oktober 2023 kunt u als inwoner van Landgraaf reageren op het conceptplan. Het ligt ter inzage in het Burgerhoes en is online te bekijken in de bekendmaking op Overheid.nl(externe link). Hierna gaat het plan, met een verslag van de reacties, de zienswijzen, in december naar de gemeenteraad voor goedkeuring.

Waar starten we?

Na goedkeuring starten we vanaf 2024 in de buurtaanpak ieder jaar met twee buurten. In 2024 zijn dat de buurten Waubach (in de wijk Ubach over Worms) en Nieuwenhagerheide (in de wijk Nieuwenhagen). Inwoners van beide buurten worden per brief op de hoogte gesteld. 

Met de gemeentebrede aanpak zijn we eigenlijk al gestart. Denk daarbij aan de ’Parkstad Energieknip’ en de gratis energiebespaarcoach voor de inwoners met een laag inkomen. Maar er zijn meer mogelijkheden. We gaan aan de slag met de ‘lokale isolatie aanpak’ voor woningen met de laagste energielabels (D tot en met G) en een lagere WOZ-waarde. En ook collectieve inkoopacties en een doe-het-zelf aanpak staan op de planning. 

Informatiebijeenkomsten

We leggen tijdens twee informatiebijeenkomsten graag uit wat dat voor u de komende jaren betekent. De bijeenkomsten zijn op donderdag 14 september van 19.00 tot 20.30 uur in ’t Ströatje (Eygelshovenerweg 4) en op dinsdag 26 september van 19.00 tot 20.30 uur in de Brandpoort (Hoogstraat 191). Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar gemeente@landgraaf.nl met als onderwerp ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’. We horen graag welke avond u wilt deelnemen en met hoeveel personen.

Kijk voor meer informatie ook op de webpagina ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’.

Blijf op de hoogte!

  • Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf? Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief
  • Wilt u actief geïnformeerd worden over vergunningen, bouwplannen, verkeersbesluiten e.d. in uw eigen buurt of straat? Klik dan op de pagina Berichten over uw buurt op Overheid.nl(externe link) op de knop ‘Meld u aan voor de e-mailservice’.