Op dinsdag 25 mei heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf besloten om de raad voor te stellen om de verordening Precario 2021 in te trekken. Dit betreft precario voor de categorieën terras, uitstal goederen langs gevel en standplaats voor verkoop waren. De raad neemt in juli daarover een besluit. 
Daarnaast heeft het college besloten om de precariobelasting 2020 voor de categorie terras met een incidentele subsidieverstrekking aan (horeca)ondernemers, die precario betalen voor het exploiteren van hun terras, te vergoeden. 

Om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken heeft het Kabinet in 2020 en 2021 diverse maatregelen genomen. Deze hebben ook impact op (horeca)ondernemers in Landgraaf. De maatregelen betroffen voor de horeca onder andere een tijdelijke sluiting en naderhand een beperkt aantal bezoekers, vaste zitplaatsen en het naleven van de 1.5 meter. 
Voor 2021 is er eenzelfde beeld voor de horeca met een sluiting en gedeeltelijke opening door het openzetten van de buitenterrassen per 28 april 2021. 

‘Hierdoor hebben veel ondernemers in onze gemeente het moeilijk. De steunmaatregelen van het Rijk voor bedrijven dekken de doorlopende kosten slechts gedeeltelijk. De aanvullende maatregelen van de gemeente in het kader van lastenverlichting zien tot nu vooral toe op het tijdelijk creëren van financiële ruimte (uitstel van betaling, opschorten inning belasting). Maatregelen die de ondernemer daadwerkelijk in zijn beurs merkt, zijn nog marginaal. En juist dat is voor onze ondernemers nou juist zo belangrijk’, aldus wethouder Christian Wilbach. Om die reden is hij dan ook erg blij dat het college dit besluit heeft genomen en ziet hij met vertrouwen het besluit van de raad tegemoet.

Toelichting bevoegdheden

Het intrekken van de precarioverordening is primair een bevoegdheid van de raad. Het college wenst deze bevoegdheid ook bij de raad te laten. 
Echter over vorige jaar is de verordening Precario 2020 al uitgevoerd; de aanslagen precario zijn reeds opgelegd. Daarom hebben burgemeester en wethouders voor dat jaar gebruik gemaakt van hun tijdelijke bevoegdheid die gekoppeld is aan het zogenaamde ‘Covid-19 budget’ dat de raad beschikbaar heeft gesteld. Op die manier is het mogelijk om via eerdergenoemde incidentele subsidie de betaalde precario te vergoeden. Dat betreft de precario voor alleen de categorie ‘terras’.  
 

E-mail nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf?

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief!