HOME  |  Jeugd, Wmo en inkomen  |  Activiteitengerichte sociale kaart  |  Sport en beweging  |  Atletiekvereniging STB

Atletiekvereniging STB

Zie voor informatie over trainingsdagen en -tijden de website.

Uitgebreide omschrijving

"Sport- en Trimclub Brunssummerheide" is de volledige naam van de vereniging. Misschien is de naam een beetje misleidend, want anders dan de naam in eerste instantie doet vermoeden is het een echte Landgraafse vereniging.STB is meer dan alleen maar een groep hardlopers; zo is er behalve de mogelijkheid om mee te lopen in een van de loopgroepen – van beginners tot gevorderde lopers - ook de mogelijkheid om op maandagavond in sportzaal Hoefveld de conditie wat op te vijzelen door middel van conditietraining.

Zie voor informatie over de groepen en trainingstijden de website.

Website: STB Landgraaf »

Locatie

Park Ter Waerden, Sportlaan 1, 6374CM Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

STB kent de volgende soorten lidmaatschap. De genoemde bedragen zijn voor het nieuwe jaar 2020 (met ingang van 1 november 2019).

Recreant
Dit is het lidmaatschap inclusief basiscontributie (€ 17,20) welke afgedragen wordt aan de Atletiekunie. Dit lidmaatschap wordt aanbevolen voor beginnende lopers. De kosten bedragen € 53,20 per jaar.

Wedstrijdlicentie
Gelijk aan het lidmaatschap voor recreant maar vermeerderd met wedstrijdlicentiekosten a € 23,20 welke afgedragen worden aan de Atletiekunie. Kosten € 76,40 per jaar. Dit lidmaatschap wordt aanbevolen aan prestatieve lopers in wedstrijdverband.

Jeugd
Jaarlijks bij ingang van het nieuwe KNAU verenigingsjaar via automatische incasso telkens in oktober € 27,- (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en per kwartaal via automatische incasso € 18,-.
Het automatische (SEPA) incassoformulier kunt u hier downloaden (bij minderjarige jeugdleden dient dit door de ouders ingevuld en ondertekend te worden, het kenmerk machtiging wordt ingevuld door de penningmeester zodra het bondsnummer van de atletiekunie bekend is).

Wilt u uw kind laten sporten, maar is dit financieel niet haalbaar? De gemeente Landgraaf vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten en lid kunnen zijn van een vereniging. De gemeente Landgraaf heeft hiervoor afspraken gemaakt met Stichting Leergeld Parkstad. Stichting Leergeld Parkstad biedt aan kinderen tussen de 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen de mogelijkheid deze kinderen toch te laten sporten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: Leergeld Parkstad »

Recreant zaal
Inclusief basiscontributie Atletiekunie. Kosten € 53,20 per jaar.

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden bedragen € 7,60.
Overschrijvingskosten bedragen € 10,40.

Contact

Naam organisatie: Atletiekvereniging STB

Naam contactpersoon: 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden