Bakclub

In verband met de maatregelen rondom het corona-virus is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden via telefoonnummer 045-2050038 is voorlopig verplicht!

Wekelijks op zaterdag vanaf 14.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Op zaterdagmiddag komt o.a. ter stimulering van de zelfredzaamheid, de fijne motoriek en de zintuigelijke waarneming de bakclub bij elkaar. Er wordt gezamenlijk een product gebakken. Het product mag na afloop meegenomen worden.

Locatie

Wijkzorgcentrum Dokter Calshof, Achter den Winkel 65-67, 6372 SP Landgraaf (Schaesberg).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op (dementerende) ouderen.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is een maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis.      

Contact

Naam organisatie: Wijkpunt Dokter Calshof MGZL

Naam contactpersoon: William Charlier / Sonja van den Elzen

E-mailadres: williamcharlier@mgzl.nl / sonjavandenelzen@mgzl.nl

Telefoonnummer: 045-2050000

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden