Biljarten

Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus is het wijkpunt momenteel gesloten.

Dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. 

Uitgebreide omschrijving

Op werkdagen is er dagelijks vrije inloop en kan er worden gebiljart.

Locatie

Wijkpunt Sunplein, Sun-Plein 19, 6373 LG Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op bewoners van Nieuwenhagen.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is begeleiding/achtervang beschikbaar.    

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

De kosten bedragen €0,20 per half uur.

Contact

Naam organisatie:Wijkpunt Sunplein

Contactpersoon: Hub Nijenhuis.(meestal aanwezig in Harmoniezaal)

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden