Biljarten

Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus is de huiskamer momenteel gesloten.

Wekelijks op dinsdag en vrijdag vrij biljarten en op woensdag en donderdag clubbiljarten.

Uitgebreide omschrijving

Vrije inloop om samen met anderen te biljarten is er op:

  • dinsdag van 09.00-12.30 uur
  • dinsdag van 18.30-21.30 uur
  • vrijdag van 18.30-21.30 uur

Clubbiljarten vindt plaats op:

  • woensdag van 12.30-17.00 uuur
  • donderdag van 12.00-17.00 uur

Locatie

Ontmoetingscentrum Oude Heide, Oude Heide 42, 6373 GJ Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is gericht op mensen van 65+ en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is begeleiding beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Er wordt een maandelijkse contributie van €1,50 geheven waarvoor aan alle activiteiten kan worden deelgenomen. Mocht er bij een bepaalde activiteit een trainer, lerares aanwezig zijn, wordt door de deelnemers een extra bijdrage betaald.    

Contact

Naam organisatie: Ontmoetingscentrum Oude Heide

Contactpersoon: Gertie Hermans, secretaresse

E-mailadres: oudeheide@home.nl

Telefoonnummer(s):045-8884182 / 06-30119343

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden