Biljarten

Wekelijks op dinsdag en vrijdag vrij biljarten en op woensdag en donderdag clubbiljarten.

Uitgebreide omschrijving

Vrije inloop om samen met anderen te biljarten is er op:

  • dinsdag van 09.00-12.30 uur
  • dinsdag van 18.30-21.30 uur
  • vrijdag van 18.30-21.30 uur

Clubbiljarten vindt plaats op:

  • woensdag van 12.30-17.00 uuur
  • donderdag van 12.00-17.00 uur

Locatie

Ontmoetingscentrum Oude Heide, Oude Heide 42, 6373 GJ Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is gericht op mensen van 65+ en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is begeleiding beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Er wordt een maandelijkse contributie van €1,50 geheven waarvoor aan alle activiteiten kan worden deelgenomen. Mocht er bij een bepaalde activiteit een trainer, lerares aanwezig zijn, wordt door de deelnemers een extra bijdrage betaald.    

Contact

Naam organisatie: Ontmoetingscentrum Oude Heide

Contactpersoon: Gertie Hermans, secretaresse

E-mailadres: oudeheide@home.nl

Telefoonnummer(s):045-8884182 / 06-30119343

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden