Breek van de Week

Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus vinden er momenteel geen activiteiten plaats.

Wekelijks op woensdag van 14.00-15.30 uur.

Uitgebreide omschrijving

Wekelijks wordt er op woensdagmiddag gedanst, gezongen en geluisterd naar live muziek met wisselende muzikanten..

Locatie

Wijkpunt de Dormig, Op de Heugden 100, 6371 XN  Landgraaf (Schaesberg).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.    

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

Contact

Naam organisatie: Wijkpunt de Dormig

E-mailadres: aactiviteitdedormig@mgzl.nl

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden