Buurtinloop

Wekelijks op maandagmorgen van 09.00 - 13.00 uur en op donderdagmiddag van 13.00 - 16.30 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere maandagmorgen en donderdagmiddag kunnen buurtbewoners binnenlopen om samen met buurtgenoten een kopje koffie/thee te drinken.

Locatie

Wijkpunt Sunplein, Sunplein 19, 6373 LG Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op alle bewoners van Nieuwenhagen.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis.      

Contact

Naam organisatie: Wijkpunt Sunplein

Naam contactpersoon: Paul Notermans

E-mailadres: paul.notermans@welsun.nl

Telefoonnummer(s): 045-5323636

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden