Computerles

Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus vinden er momenteel geen activiteiten plaats.

Gepland wordt: wekelijks op donderdag van 14.00 - 16.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

In de planning ligt  dat er vanaf 2018 op donderdagmiddag computerles wordt gegeven.

Locatie

Huiskamerproject Lichtenberg, bij mw. Nelly Kleeven thuis: Pucciniplein 21, 6371 LV Landgraaf (Schaesberg).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De locatie/activiteit is bedoeld voor personen van 65 jaar en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt €2,50 per maand. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerproject Lichtenberg

Naam contactpersoon: Nelly Kleeven

E-mailadres: nellykleeven@hotmail.nl

Telefoonnummer(s): 045-5310287

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden