Computerles

Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus vinden er momenteel geen activiteiten plaats.

Wekelijks op donderdag van 13.30 - 16.30 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere week wordt er op donderdagmiddag computerles gegeven.

Locatie

Huiskamerprojekt Abdissenbosch, Gemeenschapshuis De Residentie, Abdissenlaan 63   6374 BK Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit/voorziening is gericht op personen van 65 jaar en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt €20 per jaar. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerprojekt Abdissenbosch

Naam contactpersoon: Hub Blezer

E-mailadres: hubblezer@gmail.com

Telefoonnummer(s):  045-5332689

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden