HOME  |  Jeugd, Wmo en inkomen  |  Activiteitengerichte sociale kaart  |  Ontmoeting  |  Gezamenlijk eten

Gezamenlijk eten

Een keer per twee maanden op zondag van 10.30- 17.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Een keer in de zes weken wordt er op zondag gezamenlijk gegeten.

Locatie

Ontmoetingscentrum Oude Heide, Oude Heide 42, 6373 GJ Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is gericht op mensen van 65+ en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt €2,50 per maand. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen. Voor deze activiteit worden wel nog de productkosten in rekening gebracht.

Contact

Naam organisatie: Ontmoetingscentrum Oude Heide

Naam contactpersoon: Gertie Hermans (secretaris)

E-mailadres: oudeheide@home.nl

Telefoonnummer(s): 045-8884182

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden