HOME  |  Jeugd, Wmo en inkomen  |  Activiteitengerichte sociale kaart  |  Ontmoeting  |  Gezamenlijk eten

Gezamenlijk eten

Maandelijks op zondag vanaf 12.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere maand kan er op zondag rond lunchtijd gezamenlijk worden gegeten.

Locatie

Huiskamerprojekt A gen Bruk, Seniorencomplex Baneberg, Banebergpassage 54, 6371HW Landgraaf (Schaesberg).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op personen van 65 jaar en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend. Aanmelden is verplicht.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt €12 per jaar. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen. Voor het samen eten worden wel nog de productkosten in rekening gebracht.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerprojekt A gen Bruk

Naam contactpersoon: Ria Fröls

E-mailadres: agenbruk@home.nl

Telefoonnummer(s): 045-8508098 /  06-42259752

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden