Glas-in-lood cursus

Wekelijks op woensdag van 12.30 - 15.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere woensdagmiddag wordt er les gegeven in het vervaardigen van eenvoudig glas- in-loodwerk. Het betreft een beginnerscursus van zes tot acht lessen. Mits voldoende belangstelling behoort een vervolgcursus tot de mogelijkheden. Het is een cursus die per les wordt opgebouwd. Tussentijds instromen is daardoor niet mogelijk. Uiteraard kan men zich wel voor een volgende cursus opgeven. Mensen worden dan op een contactlijst geplaatst en benaderd voor de nieuwe cursus start.

Website: Gilde Landgraaf

Locatie

Burgerhoes, Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf  (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op alle inwoners van Landgraaf.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is begeleiding beschikbaar.    

Aantal deelnemers

De groepsgrootte is gemaximeerd op 8 deelnemers.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

De bijdrage in de kosten van de cursus is €32 voor 8 lessen, exclusief de materiaalkosten.

Contact

Naam organisatie: Gilde Landgraaf

E-mailadres: gildelandgraaf@gmail.com

Telefoonnummer(s): 045-569 56 80 (Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.)

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden