Gymgroep

Wekelijks op donderdag van 14.00-15.00 uur..

Uitgebreide omschrijving

Iedere week wordt er op donderdagmiddag gymnastiekles gegeven.                                                                                                       .

Locatie

Wijkpunt Sunplein, Sun-Plein 19, 6373 LG Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op bewoners van Nieuwenhagen.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.

Aantal deelnemers

Er is een maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

Contact

Naam organisatie: Wijkpunt Sunplein

Naam contactpersoon: Jeanny van Kempen

E-mailadres: jeannyvankempen@home.nl

Telefoonnummer(s): 045-5313865

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden