Gymnastiek

Wekelijks op woensdag van 09.00 - 10.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Wekelijks wordt er op woensdagochtend gymnastiekles gegeven.

Locatie

Ontmoetingscentrum Oude Heide, Oude Heide 42, 6373 GJ Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is gericht op mensen van 65+ en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er  professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is een maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Er wordt een contributie geheven van €2,50 per maand. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen. Voor de gymnastiekles moet een bijdrage van €1,50 wordt bijbetaald voor de lerares.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerproject Oude Heide

Naam contactpersoon: Gertie Hermans (secretaris)

E-mailadres: oudeheide@home.nl

Telefoonnummer(s): 045-8884182

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden