Handwerken

Wekelijks op dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. UITSLUITEND VOOR LEDEN

 Uitgebreide omschrijving

Iedere week wordt er op dinsdagmiddag gezamenlijk gehandwerkt.

Locatie

Huiskamerprojekt Salesianenhof, Pater Schaadstraat 38, 6374 EW Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op personen van 65 jaar en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

De groepsgrootte is gemaximeerd.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht. 

Kosten van deelname

Jaarlijkse contributie bedraagt €20,00. Door de leden kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen. Nieuwe leden zijn welkom.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerprojekt Salesianenhof

Naam contactpersoon: John Scherber

E-mailadres: jg.scherber@ziggo.nl

Telefoonnummer(s): 045-5322590

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden