Heilige Mis

Wekelijks op dinsdag vanaf 10.30 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere dinsdagochtend is er een Heilige Mis.

Locatie

Wijkpunt Heereveld, Kloosterstraat 25, 6374 EN  Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar, zorgpersoneel is inzetbaar.

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis.     

Contact

Naam organisatie: Meander / Wijkzorgcentrum Heereveld

E-mailadres:activiteitheereveld@mgzl.nl

Telefoonnummer:06-48513389

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden