HOME  |  Jeugd, Wmo en inkomen  |  Activiteitengerichte sociale kaart  |  Ontmoeting  |  Inloopochtend voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Inloopochtend voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Maandelijks op maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere eerste maandagochtend van de maand wordt er een inloopochtend voor Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers gehouden. Mantelzorgers vragen niet snel om hulp, dat doe je gewoon. Toch is het belangrijk om te weten dat er ook ondersteuning is voor de mantelzorger, individueel of in een groep. Vaak gaat er veel aandacht naar de zorgvrager en cijfert de mantelzorger zich met een vanzelfsprekendheid weg. Maar die taak moet je tegenwoordig lang vol houden omdat mensen veel minder snel kunnen worden opgenomen in een beschermde woonomgeving. Hoe je dat doet en welke keuzes je kunt maken zijn thema’s die tijdens de bijeenkomsten besproken worden. Daarnaast is lotgenotencontact zinvol en verrijkend. Mantelzorgers vinden er herkenning en erkenning. Of komen er juist om de zorgen van zich af te zetten onder het genot van een kopje koffie. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Zowel deelname als koffie en thee zijn gratis. Aanmelden is niet nodig.

Website: Inloopbijeenkomsten Mantelzorg Parkstad »

Locatie

Burgerhoes, Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit/voorziening is gericht op Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.    

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis     

Contact

Naam organisatie: Steunpunt voor Mantelzorgers/Ruggesteun

E-mailadres: info@mantelzorgparkstad.nl

Telefoonnummer(s): 045-2114000

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden