Internet Corner

Wekelijks op dinsdag van 10.00-11.30 uur.

Uitgebreide omschrijving

Ter stimulering van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid wordt ondersteuning van computer, laptop en mobiel geboden.

Locatie

Brasserie WP Heereveld, Kloosterstraat 25, 6374 EN  Landgraaf (Ubach over Worms)

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is gericht op oudere buurtbewoners en bewoners.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar. 

Aantal deelnemers

De groepsgrootte is gemaximeerd op 8 deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis.

Contact

Naam organisatie: Meander / Wijkzorgcentrum Heereveld

E-mailadres:HeereveldAB@mgzl.nl

Telefoonnummer: 045-5312988 / 06-48513389

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden