Jeu de Boules

Wekelijks op zondag om 10.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere zondagmorgen wordt er op het Hoefveld jeu de boules gespeeld.

Locatie

Trapveldje Hoefveld (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt €3,50 per jaar voor alleenstaanden en €7,00 voor stellen. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen.

Contact

Naam organisatie: Belangengroepering Hoefveld (BGH)

Naam contactpersoon: Marlene Heinrichs

E-mailadres: heinrichsm@home.nl

Telefoonnummer(s): 06-27359321

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden