Kaarten (bridge oefenen)

Wekelijks op vrijdag van 14.00- 16.30 uur. Uitsluitend voor leden.

Uitgebreide omschrijving

Iedere vrijdagmiddag wordt bridge geoefend. Uitsluitend voor leden.

Locatie

Huiskamerprojekt Salesianenhof, Pater Schaadstraat 38, 6374 EW Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op personen van 65 jaar en ouder.

De locatie isrolstoel toegankelijk.  

Er is begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

De groepsgrootte is gemaximeerd.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt €20 per jaar. De activiteiten zijn uitsluitend voor leden. Per lesmiddag wordt er nog een bijdrage betaald voor de docent.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerprojekt Salesianenhof

Naam contactpersoon: John Scherber

E-mailadres: jg.scherber@ziggo.nl

Telefoonnummer(s): 045 5322590

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden