Kaarten (skaat)

Wekelijks op donderdag van13.00 - 17.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Wekelijks wordt er op donderdagmiddag skaat gespeeld.

Locatie

Ontmoetingscentrum Oude Heide, Oude Heide 42, 6373 GJ Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is gericht op mensen van 65+ en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Er wordt een contributie van €2,50 per maand geheven. Er kan dan worden deelgenomen aan alle activiteiten.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerproject Oude Heide

Naam contactpersoon: Gertie Hermans (secretaris)

E-mailadres: oudeheide@home.nl

Telefoonnummer(s): 045-8884182

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden