Kaarten (skaat)

Wekelijks op woensdag van 13.30 - 16.00 uur.

 Uitgebreide omschrijving

Iedere week wordt er op woensdagmiddag skaat gespeeld.

Locatie

Huiskamerprojekt Terwaerderveldje, Terwaerderveldje 81, 6374 GA  Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op personen van 65 jaar en ouder.

De locatie is  rolstoel toegankelijk.    

Er is geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.   

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt €52 per jaar. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerproject Terwaerderveldje

Naam contactpersoon: Hermi Douma

E-mailadres: hermiedouma@gmail.com

Telefoonnummer(s): 06-20652950

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden