Kaarten

Wekelijks van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere week kan er op werkdagen worden gekaart.

Locatie

Harmoniezaal, Sun-Plein 19, 6373 LG Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is begeleiding/achtervang beschikbaar.    

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis.

Contact

Naam organisatie: Wijkpunt Sunplein

Contactpersoon: Paul Notermans

Emailadres: paul.notermans@welsun.nl

Telefoonnummer(s): 045-5323636

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden