Kaarten

Wekelijks op dinsdag en vrijdag van 18.30- 22.30uur..

Uitgebreide omschrijving

Wekelijks kan er op dinsdag- en vrijdagavond worden gekaart.

Locatie

Ontmoetingscentrum Oude Heide, Oude Heide 42, 6373 GJ Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is gericht op mensen van 65+ en ouder.

De locatie isrolstoel toegankelijk.   

Er is begeleiding/achtervang beschikbaar.    

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Er wordt een contributie geheven van €2,50 per maand. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerproject Oude Heide

Contactpersoon: Gertie Hermans (secretaris)

E-mailadres: oudeheide@home.nl

Telefoonnummer(s): 045-8884182

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden