Kegelen

Wekelijks op maandag van 14.00-16.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Ter stimulering van zelfredzaamheid (o.a. behendigheid) wordt er op maandagmiddag gekegeld op een houten baan.

Locatie

WP Heereveld, Kloosterstraat 25, 6374 EN  Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is gericht op zorgbehoevende ouderen.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar. Er is een dagbestedingscoach en zorgpersoneel aanwezig. 

Aantal deelnemers

De groepsgrootte is gemaximeerd op 25 deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis.

Contact

Naam organisatie: Meander / Wijkzorgcentrum Heereveld

E-mailadres:activiteitheereveld@mgzl.nl

Telefoonnummer:06-48513389

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden