Kienen

Wekelijks op woensdag van 14.00-16.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Wekelijks wordt er op woensdagmiddag een kienmiddag georganiseerd.

Locatie

Huiskamerproject Kerkstraat (An d'r Meswegh), Kerkstraat 30-L, 6374 HL  Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.   

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt €17,50 per jaar. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerproject Kerkstraat (An d;r Meswegh)

Naam contactpersoon: Gerda Pörtz

Emailadres: gerdaportz|@ziggo.nl

Telefoonnummer: 045-5314036 / 06-24219580

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden