Kleding maken

Wekelijks op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere maandag-, woensdag- en donderdagmorgen wordt de cursus 'Gekleed en Wel' gegeven. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur. Er wordt samen low budget mode gemaakt met een persoonlijke stijl, waardoor op een creatieve manier geld wordt bespaard. Ook creatieve anderstaligen zijn welkom. Tussentijds instromen is mogelijk wanneer er plaats is in (een van) de groepen.

Website: Gilde Landgraaf »

Locatie

Het Noaberhoes (voormalige Wendelwiek), De Wendelstraat 55, 6372 VV Landgraaf (Schaesberg).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op alle inwoners van Landgraaf.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is begeleiding beschikbaar.    

Aantal deelnemers

De groepsgrootte is gemaximeerd op  8 deelnemers.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

De kosten bedragen € 40,00 voor 10 lessen (exclusief materialen).

Contact

Naam organisatie: Gilde Landgraaf

E-mailadres: gildelandgraaf@gmail.com

Telefoonnummer(s): 045-569 56 80 (Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.)

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden