Koersbalvereniging

Wekelijks op vrijdag van 14.00-16.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Ter stimulering van de zelfredzaamheid (o.a. behendigheid) wordt op vrijdagmiddag het spel koersbal gespeeld.

Locatie

Wijkpunt Heereveld, Kloosterstraat 25, 6374 EN  Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is gericht op zorgbehoevende ouderen.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar. Er is een dagbestedingscoach aanwezig en zorgpersoneel is inzetbaar.

Aantal deelnemers

De groepsgrootte is gemaximeerd op 25 deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis.

Contact

Naam organisatie: Meander / Wijkzorgcentrum Heereveld

E-mailadres:activiteitheereveld@mgzl.nl

Telefoonnummer: 045-5312988

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden