Mandala groep

Wekelijks op woensdag van 10.00-12.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Op woensdagmorgen wordt er door een groep gezamenlijk mandala's gemaakt.

Locatie

Wijkpunt Sunplein, Sunplein 18, 6373 LG  Landgraaf (Nieuwenhagen)

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op buurtbewoners van Nieuwenhagen.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

De groepsgrootte is gemaximeerd.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

De kosten bedragen € ... per activiteit/week/maand / Deelname is gratis      verwijder wat niet van toepassing is

Contact

Naam organisatie: Wijkpunt Sunplein

Naam contactpersoon: Paul Notermans

E-mailadres: paul.notermans@welsun.nl

Telefoonnummer(s): 045-5323636

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden