Muziekconcert

Maandelijks.

Uitgebreide omschrijving

Eén keer per maand wordt er een live concert gegeven. De concerten zijn uiteenlopend van aard, diverse muziekgenres passeren de revue. De concerten worden door publicatie in het WZC Heereveld bekend gemaakt.

Locatie

Wijkpunt Heereveld, Kloosterstraat 25, 6374 EN  Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar. Er is zorgpersoneel beschikbaar.

Aantal deelnemers

De groepsgrootte is gemaximeerd op 80 deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis.

Contact

Naam organisatie: Meander / Wijkzorgcentrum Heereveld

E-mailadres: activiteitheereveld@mgzl.nl

Telefoonnummer: 045-5312988

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden