HOME  |  Jeugd, Wmo en inkomen  |  Activiteitengerichte sociale kaart  |  Ontmoeting  |  Ontmoetingsuurtje (inclusief kaarten)

Ontmoetingsuurtje (inclusief kaarten)

Wekelijks op dinsdag van 12.30 - 15.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere dinsdagmiddag kan worden binnengelopen om samen met anderen een kopje koffie te drinken en/of een praatje te maken. Ook kan er worden gekaart.

Locatie

Buurtaccommodatie Bei de Ling, Lindestraat 10, 6374 Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit/voorziening is gericht op alle buurtbewoners van Lauradorp..

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis.

Contact

Naam organisatie: Bewonersvereniging Lauradorp

Naam contactpersoon: Saskia Janssen

E-mailadres: bewonersvereniginglauradorp@gmail.com

Telefoonnummer(s):  06-15159910

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden