Qi Gong

Wekelijks op woensdag van 10.30 - 11.30 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere woensdagochtend kan er Qi Gong worden beoefend.

Qi gong (spreek uit: Tsjie Koeng) is een zeer oude Chinese bewegingsleer en gezondheidsvorm.

Qi gong bestaat uit eenvoudig te leren bewegingen die rustig en vloeiend uitgevoerd worden. Het zijn ontspanningsoefeningen die een zeer positieve werking hebben op de fysieke en mentale gezondheid.

Bewezen is bijvoorbeeld dat mensen hun hele leven door vitaler blijven en een jongere uitstraling behouden. Vooral voor ouderen geldt dat val incidenten met zo´n 60% wordt verminderd doordat het evenwicht tijdens staan en coördinatie bij het lopen verbetert.

Er is geen niveau van fitheid of wat dan ook vereist, net zomin als enige voorkennis. Je hoeft geen aparte sportuitrusting aan te schaffen. Flexibel, goed zittend schoeisel en loszittende kleding is alles wat je nodig hebt. Een vast onderdeel van de lessen bij Q igong Landgraaf zijn de zittende Qi gong oefeningen. Deze zijn bij uitstek geschikt voor mindervalide of voor mensen die slecht ter been zijn.

Locatie

Buurthuis 'de Molt', Moltweg 39, 6371 BT Landgraaf (Schaesberg).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op personen tussen de 40 en 60 jaar.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

De kosten bedragen €10,00 per les (4 lessen €35,00 en 10 lessen €70). Een kennismakingsles is gratis

Contact

Naam organisatie: Qigong Landgraaf

Contactpersoon: Marh Milder

Emailadres: qigong.landgraaf@live.nl

Telefoonnummer(s): 06-44728754

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden