HOME  |  Jeugd, Wmo en inkomen  |  Activiteitengerichte sociale kaart  |  Sport en beweging  |  schietvereniging - SV Doeltreffers

schietvereniging - SV Doeltreffers

Wekelijks wordt op maandagavond vanaf 19.00 uur getraind.

Uitgebreide omschrijving

Sinds 1992 is sv Doeltreffers niet meer weg te denken uit de schietsport in Nederland. Zowel op het gebied van breedtesport, als ook in de topsport. De vereniging heeft in de loop der jaren vele Nederlands Kampioenen, districts- en afdelingskampioenen voortgebracht.

Niet enkel voor topsport is er ruime aandacht binnen de vereniging, maar ook voor breedtesport. Het ledenbestand is zeer divers, van jong tot oud.
Verder zijn er ook mogelijkheden voor minder valide schutters binnen de vereniging.

Jong of oud, man of vrouw, valide of mindervalide. Voor iedereen is het mogelijk om bij deze vereniging te schieten. Zo is er speciaal voor de jeugd en voor de oudere schutters de mogelijkheid om ‘opgelegd’ te schieten.

Website: SV Doeltreffers »

Toegankelijkheid

Laat hier onder alleen staan wat van toepassing is en verwijder de overige tekst.

 • De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.
 • De activiteit/voorziening is gericht op specifieke doelgroep(en), nl.:
  • verstandelijk gehandicapt
  • (licht) psychiatrisch
  • somatisch
  • lichamelijk gehandicapt
  • andere doelgroep, nl.:

De locatie is wel/niet rolstoel toegankelijk.    verwijder wat niet van toepassing is

Er is wel/geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     verwijder wat niet van toepassing is

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

De kosten bedragen € ... per activiteit/week/maand / Deelname is gratis      verwijder wat niet van toepassing is

De kosten zijn verhaalbaar bij ....     alleen laten staan en invullen indien van toepassing

Contact

Naam organisatie: SV Doeltreffers

Naam contactpersoon: ...

E-mailadres: ...

Telefoonnummer(s): ...

Locatie

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden