Schilderen

Wekelijks op dinsdag van 13.30 - 16.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere week wordt er op dinsdagmiddag gezamenlijk geschilderd.

Locatie

Huiskamerprojekt Salesianenhof, Pater Schaadstraat 38, 6374 EW Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op personen van 65 jaar en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt €20 per jaar. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen. Hier komen nog de materiaalkosten voor het schilderen bij.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerprojekt Salesianenhof

Naam contactpersoon: John Scherber

Emailadrres: jg.scherber@ziggo.nl

Telefoonnummer(s): 045-5322590

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden