HOME  |  Jeugd, Wmo en inkomen  |  Activiteitengerichte sociale kaart  |  Sport en beweging  |  Sport- en Trimclub Brunssumerheide

Sport- en Trimclub Brunssumerheide

Op diverse dagen en tijdstippen wordt er getraind.

Uitgebreide omschrijving

De vereniging, die al meer dan 30 jaar actief is, groeit nog steeds, en doet er alles aan om zich aan te passen aan de eisen die momenteel aan een vereniging worden gesteld. Er is een bestuur dat de touwtje goed in handen heeft en zorgt voor de coördinatie van de diverse evenementen die jaarlijks door de vereniging worden georganiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van de moderne media; zo heeft STB eigen website, zowel voor de hele vereniging als ook voor de jeugd en voor de wedstrijden die door de vereniging worden georganiseerd zoals de Heideloop en de Kapellerbosloop. STB is meer dan alleen maar een groep hardlopers; zo is er behalve de mogelijkheid om mee te lopen in een van de loopgroepen – van beginners tot gevorderde lopers - ook de mogelijkheid om op maandagavond in sportzaal Hoefveld de conditie wat op te vijzelen door middel van conditietraining.

Op diverse dagen en tijdstippen wordt er getraind door jeugd » en senioren ».

Website: STB Landgraaf »

Locatie

Park Ter Waerden, Sportlaan 7, 6374 CM  Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteiten zijn gericht op personen van alle leeftijden die atletiek willen beoefenen of aan conditietraining willen doen.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Vier weken lang kan gratis gebruik worden gemaakt van het trainingsaanbod. Dat geldt voor zowel senioren als jeugdigen. Na vier weken kan worden besloten om lid te worden en is lidmaatschap verplicht.

Kosten van deelname

STB kent de volgende soorten lidmaatschappen voor 2018:

  • Recreant: Dit is het lidmaatschap inclusief basiscontributie (€ 16,95) welke afgedragen wordt aan de Atletiekunie. Dit lidmaatschap wordt aanbevolen voor beginnende lopers. De kosten bedragen € 52,95 per jaar.
  • Wedstrijdlicentie: Gelijk aan het lidmaatschap voor recreant maar vermeerderd met wedstrijdlicentiekosten a € 22,85 welke afgedragen wordt aan de Atletiekunie. Kosten € 75,80 per jaar. Dit lidmaatschap wordt aanbevolen aan prestatieve lopers in wedstrijdverband.
  • Jeugd: Jaarlijks bij ingang van het nieuwe KNAU verenigingsjaar via automatische incasso telkens in november € 27,- (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en maandelijks via automatische incasso € 6,-.
  • Recreant zaal: Inclusief basiscontributie Atletiekunie. Kosten € 52,95 per jaar.
  • Begunstiger: U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging met een vast bedrag van € 30,- per jaar. U kunt echter geen gebruik maken van ons trainingsaanbod en de atletiekaccommodatie.


Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden bedragen € 7,50.
Overschrijvingskosten bedragen € 10,25.

Stichting Leergeld Parkstad biedt aan kinderen tussen de 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen de mogelijkheid deze kinderen toch te laten sporten.Klik voor meer informatie ».

Contact

Naam organisatie: STB Sport- en Trimclub Brunssummerheide

Naam contactpersoon: mw. Vicky Teeken

E-mailadres: stbsecretariaat@ziggo.nl

Telefoonnummer(s): 045-5712812

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden