HOME  |  Jeugd, Wmo en inkomen  |  Activiteitengerichte sociale kaart  |  Sport en beweging  |  voetbalvereniging - SVN Landgraaf

voetbalvereniging - SVN Landgraaf

Wekelijks wordt er op werkdagen door verschillende teams op diverse tijden getraind. 

Uitgebreide omschrijving

De vereniging beschikt momenteel over 3 seniorenteams, 10 jeugdteams en een veteranenteam.

Klik op trainingsoverzicht » om de trainingsdagen en -tijden van alle teams te zien.

De vereniging is zowel recreatief als prestatiegericht. Het beleid van de vereniging is erop gericht dat doorstroming naar de senioren en met name naar het 1e team zoveel mogelijk geschiedt vanuit de eigen jeugd welke derhalve veel aandacht krijgt. Spelers die niet prestatief willen voetballen, dienen vooral plezier in het voetbalspel te hebben. Het onderscheid tussen prestatief en recreatief voetbal is onder andere in de opzet van toernooien van de jeugdafdeling terug te vinden.

In de regio staat de vereniging bekend om haar goede jeugdopleiding. 

De club heeft sinds het seizoen 1992/93 een G(ehandicapten) team. De vereniging ziet in het begeleiden en sporten van gehandicapten een belangrijke taak en hun vrijwilligers doen dit met verve.

Website: SVN Landgraaf »

Locatie

Heigank 109a, 6373 KP Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is bedoeld voor personen van alle leeftijden, plus verstandelijk en lichamelijk gehandicapten die graag willen voetballen in een G-team.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is begeleiding/achtervang beschikbaar.    

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor:

  • Senioren en junioren: een heel jaar
  • Pupillen: een half jaar

Een seizoen of verenigingsjaar duurt van 1 juli tot en met 30 juni.

De contributie bedraagt per jaar

  • Senioren €18,00
  • Junioren en pupillen €15,00
  • Veteranen en ondersteuners € 10,00

Voor schoolgaande  jeugdspelers (t/m 18 jaar) uit gezinnen met minimale financiële middelen kan een jaarlijkse vergoeding worden verkregen via Leergeld Parkstad  / Jeugdsportfonds »

Contact

Naam organisatie: SVN Landgraaf

Naam contactpersoon: Nanda Quys

E-mailadres: secretaris@svn-landgraaf.nl

Telefoonnummer(s): 06-46531255 / 045-5314191 Clubhuis

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden