Volksdansen MBvO

Wekelijks op maandag van 10.00-11.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere maandag wordt in het kader van Meer Bewegen voor Ouderen een les volksdansen georganiseerd.

Locatie

Harmoniezaal, Sun-Plein 19, 6373 LG Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op inwoners van Landgraaf van 50 jaar en ouder.

De locatierolstoel toegankelijk.   

Er is begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is een maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

De kosten bedragen € ... per activiteit/week/maand / Deelname is gratis      verwijder wat niet van toepassing is

Contact

Naam organisatie: Wijkpunt Sunplein

Contactpersoon: Paul Notermans

E-mailadres: paul.notermans@welsun.nl

Telefoonnummer(s): 045-5362626

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden