Wandelen

Wekelijks op woensdag van 13.45 - 17.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere week wordt er op woensdagmiddag een wandelroute gelopen.

Locatie

Seniorencomplex An d'r Put, Pastoor Scheepersstraat 23, 6374 HR  Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op personen van 65 jaar en ouder.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is geen professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt €2 per maand. Er kan dan aan alle activiteiten worden deelgenomen.

Contact

Naam organisatie: Huiskamerproject An d'r Put

Naam contactpersoon: Dhr. J. Fröls

E-mailadres:  anderputwonen@home.nl

Telefoonnummer(s): 045 5316650

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden