Worstelen

Wekelijks wordt er op dinsdag en vrijdag getraind.

Uitgebreide omschrijving

KSV Simson is een worstelvereniging die al sinds 1958 bestaat. Inmiddels is er in Nederland geen competitie meer, daarom wordt er in de Duitse competitie geworsteld. De worstelvereniging heeft ook een jeugdafdeling, waar jongens en meisjes welkom zijn. Ook de jeugd doet mee aan toernooien en wedstrijden.

Getraind wordt er op dinsdag:

  • Jeugd: 18.30 -19.45 uur 
  • Senioren: 19.45 - 21.30 uur

Website: KSV Simson »

Locatie

Sporthal Baneberg, Banebergpassage 110, 6371 HW  Landgraaf (Schaesberg).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op jong en oud.

De locatie is rolstoel toegankelijk.    

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar.     

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

De contributie bedraagt:

  • Jeugd 5 t/m 13 jaar: €8,50 per maand
  • Jeugd 14 t/m 17 jaar: €10,00 per maand
  • Vanaf 18 jaar: €13,50 per maand
  • Recreanten: €8,50 per maand

Contact

Naam organisatie: KSV Simson

Naam contactpersoon:  dhr. Th. Quaedvlieg, secretaris

E-mailadres: thquaedvlieg@hetnet.nl

Telefoonnummer(s): 045-5316367

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden