Zangkoor, dames

Wekelijks op maandag van 13.30 - 14.30 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere maandagmiddag wordt door het kerkelijk dameskoor gerepeteerd. Maandelijks verzorgen zij één van de weekendvieringen. Tevens staan zij bekend om de zang tijdens uitvaartdiensten.

Locatie

Parochiehuis achter de Kerk H. Hart van Jezus, Hoogstraat 137,  6373 HR Landgraaf (Nieuwenhagen).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De activiteit is gericht op dames van alle leeftijden.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding door een dirigent beschikbaar.

Aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers.

Vrijblijvendheid

Bezoek/deelname is vrijblijvend.

Kosten van deelname

Deelname is gratis     

Contact

Naam organisatie: Dameskoor parochie H. Hart van Jezus en H. Familie

Naam contactpersoon: mw. L. Vanderheijden

Telefoonnummer(s): 045-5319593

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden