HOME  |  Jeugd, Wmo en inkomen  |  Activiteitengerichte sociale kaart  |  Kunst en cultuur  |  Zangkoor 'de Vriendenkring'

Zangkoor 'de Vriendenkring'

Wekelijks op woensdag van 14.00-16.00 uur.

Uitgebreide omschrijving

Iedere woensdag wordt er o.a. ter stimulering van het cognitief vermogen (geheugen) door het koor gerepeteerd onder leiding van een dirigent. Regelmatig worden concerten gegeven waarbij solisten worden uitgenodigd.

Locatie

Wijkpunt Heereveld, Kloosterstraat 25, 6374 EN  Landgraaf (Ubach over Worms).

Toegankelijkheid

De activiteit/voorziening is algemeen toegankelijk.

De locatie is rolstoel toegankelijk.   

Er is professionele begeleiding/achtervang beschikbaar. Er is een muziekbegeleider aanwezig en zorgpersoneel is inzetbaar.

Aantal deelnemers

De groepsgrootte is gemaximeerd op 40 deelnemers.

Vrijblijvendheid

Lidmaatschap is verplicht.

Kosten van deelname

Deelname is gratis.

Contact

Naam organisatie: Meander / Wijkzorgcentrum Heereveld

E-mailadres: activiteitheereveld@mgzl.nl

Telefoonnummer:06-48513389

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden