HOME  |  Jeugd, Wmo en participatie  |  home

home

Soms hebben mensen tijdelijk een extra handje hulp nodig. Om bijvoorbeeld langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Vanwege zorgen of problemen met kinderen. Of om passend werk te vinden om zélf in inkomen te voorzien. De gemeente wil u daarbij graag ondersteunen. Doorgaans met als doel dat u uiteindelijk de regie weer zélf in handen kunt nemen.

De gemeente heeft hierbij een belangrijke taak, wettelijk vastgelegd in afspraken rond Jeugd, Wmo en Participatie. Om die ondersteuning op maat te kunnen leveren, werken wij met wijkteams en een jeugdteam. Als het om participatie en werk gaat, zult u, na een intakegesprek bij ISD BOL, bij het Mensontwikkelbedrijf of bij het Werkgevers Service Punt terechtkomen.

Jeugd

U maakt zich zorgen over uw kind. U heeft vragen over opvoeden of opgroeien en u komt er zelf niet uit. Of er zijn problemen thuis. Problemen die u niet zelf kunt oplossen. Dan staat u er niet alleen voor. Het jeugdteam is namens de gemeente uw eerste gesprekspartner.
Lees verder bij:

Activiteitengerichte sociale kaart

Wilt u weten welke steeds terugkerende activiteiten in Landgraaf georganiseerd worden door allerlei verenigingen, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, van koffie-uurtjes tot gymnastiek?

Kijk dan verder bij:

Integrale aanpak

Bij jeugdhulp, Wmo en (arbeids)participatie streven we naar een algehele aanpak per gezin.
Lees verder:

Wmo

Het is de bedoeling dat u de touwtjes zo veel mogelijk en zo lang mogelijk zelf in handen kunt blijven houden. En kunt blijven meedoen. Dat is ook het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met hulp van vrienden, familie, buren, mantelzorgers of andere organisaties. Met of zonder hulpmiddelen. Zodat u precies de ondersteuning krijgt die nodig is. Zo krijgen we meer voor elkaar. De drie wijkteams helpen u de juiste ondersteuning te vinden.
Lees verder bij:

Actueel

Hieronder vindt u actuele nieuwsberichten over jeugd, zorg en werk.

Participatie

Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen deelnemen in de samenleving. Als iemand niet in staat is zelf een inkomen uit werk te genereren, biedt de gemeente een (tijdelijk) vangnet. Daarbij is het de bedoeling dat mensen zonder werk hun eigen kracht en mogelijkheden optimaal benutten om aan de slag te komen en te blijven. De eerste stap is contact met ISD BOL. 
Lees verder bij:

Wijkteams en wijkpunten

Wat kunt u doen in een wijkpunt, en wat doen wijkteams van de gemeente?
Lees verder bij:

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden