Op donderdag 3 juni is de kadernota besproken in de gemeenteraad. De inhoud van de kadernota bevat in financiële zin helaas weinig goed nieuws. De tekorten op Wmo en Jeugd, als gevolg van landelijke ontwikkelingen, pakken dit jaar en de komende jaren, negatief uit voor Landgraaf. De gemeente rekent op compensatie van het rijk maar is zich ervan bewust dat dit nog onzeker is. Gelukkig beschikt Landgraaf over een goede reservepositie die de ruimte biedt om besluitvorming van het kabinet af te wachten zonder te moeten bezuinigen. 

Vooruitkijken en goed wikken en wegen om financieel gezond te blijven

Landgraaf anticipeert al lange tijd op de tekorten op Wmo en Jeugd. Doordat onze gemeente al jaren een sluitende begroting én een goede reservepositie heeft, zijn bezuinigen (nog) niet aan de orde geweest. Daar staat tegenover dat we prudent omgaan met nieuw beleid en kritisch kijken naar nieuwe ruimtevragen. Christian Wilbach, wethouder financiën, licht dit toe: ‘Landgraaf is in financieel opzicht een sterke gemeente. We wegen goed af waar we het geld aan uit geven zodat we juist in onzekere tijden voldoende reserves achter de hand houden. Dat geeft ons nu nog wat ruimte zonder financieel in de knel te komen. Maar omdat we nog niet zeker zijn van de definitieve besluitvorming van het kabinet over de compensatie Wmo en Jeugd, moeten we wel terughoudend zijn wat betreft nieuwe ontwikkelingen. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk welke zaken prioriteit krijgen in de begroting van 2022.’

Tegemoetkoming Wmo en Jeugd

Ondanks dat Landgraaf nog in afwachting is van de besluitvorming van het kabinet, heeft de gemeente vertrouwen in de tegemoetkoming Wmo en Jeugd. Er ligt inmiddels een uitspraak van de arbitragecommissie Jeugdhulp die stelt dat er 1,9 miljard extra moet komen voor de Jeugdzorg voor 2022. Het kabinet heeft hieraan nog geen toezegging gedaan. Daarnaast ageren de gemeenten via de VNG tegen het uitblijven van voldoende budget voor het uitvoeren van het sociaal domein. 

E-mail nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf?

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief!