Wij werken hard in het onderhoud van wegen en riolen. Naar verwachting vervangen wij in 2022 in de Karel Doormanstraat en de Generaal Hodgestraat het riool met huisaansluitingen. 

Werkzaamheden

Zoals aangegeven vervangen wij begin volgend jaar in de Karel Doormanstraat en de Generaal Hodgestraat het oude riool inclusief huisaansluitingen. Dat betekent ook dat wij de huidige rijbaan en trottoirs volledig vernieuwen. Het vervangen van riolen en vernieuwen van wegen, trottoirs en bijbehorende openbare ruimte betekent dat alles op de schop gaat. Uiteraard proberen wij de overlast te beperken. 

Schetsontwerp

Wij hebben een schetsontwerp gemaakt. Op de tekening ziet u in de oranje gearceerde kleur de verharding op de wegen in gebakken roodbruine stenen. De zwarte stroken zijn parkeerplaatsen met antraciet kleurige betonstraatstenen. De gele stroken zijn de loopstroken (trottoirs). De rood gearceerde kruising met de Groenstraat wordt uitgevoerd met rode betonstraatstenen. De groene vlakjes zijn plantstrookjes of gras.

Hebt u moeite met het lezen of begrijpen van de tekeningen of de toelichting? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.