Begin 2023 vervangen wij in de Karel Doormanstraat en de Generaal Hodgestraat het riool met huisaansluitingen. 

Dat betekent ook dat wij de huidige rijbaan en trottoirs volledig vernieuwen. Uiteraard proberen wij de overlast te beperken.

Schetsontwerp

Wij hebben een schets ontwerp gemaakt. Op de tekening ziet u in de oranje gearceerde kleur de verharding op de wegen in gebakken roodbruine stenen. De zwarte stroken zijn parkeerplaatsen met antraciet kleurige betonstraatstenen. De gele stroken zijn de loopstroken (trottoirs). De rood gearceerde kruising met de Groenstraat wordt uitgevoerd met rode betonstraatstenen. De groene vlakjes zijn plantstrookjes of gras.

Inmiddels is dit schetsontwerp omgezet in een definitief ontwerp.

Hebt u moeite met het lezen of begrijpen van de tekeningen of de toelichting? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.