Het riool in de Kerkstraat en Burgemeester Pelzerstraat wordt in 2021 vervangen. Ook worden de straten opnieuw ingericht.

De riolering in de Kerkstraat (vanaf de Maastrichterlaan tot aan de Pastoor Scheepersstraat) en Burgemeester Pelzerstraat is in slechte staat. In 2021 vervangen wij deze. Hiervoor moet de hele weg (inclusief trottoirs) opgebroken worden. Na het vernieuwen van de hoofdriolering en alle huisaansluitingen (tot aan de erfgrens), krijgt de weg een nieuwe inrichting.

Ontwerp van de weg

We hebben met input van de bewoners een schetsontwerp van de nieuwe weg gemaakt. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Inrichten als 30 zone, snelheid remmen door as-verspringen;
  • Parkeervakken aanbrengen;
  • Groen aanbrengen.

Dit schetsontwerp hebben wij met de bewoners besproken. Na nog een paar kleine punten te hebben aangepast is het definitief ontwerp door het college van B&W vastgesteld. Dit ontwerp bestaat uit 3 tekeningen:

Op papier zijn dit gigantische tekeningen. Wij kunnen ons voorstellen dat u deze digitaal niet goed kunt lezen. Zijn er onduidelijkheden of heeft u vragen over de tekening(en)? Neem dan gerust contact met ons op.

Planning

In het 1e kwartaal van 2021 worden de plannen verder uitgewerkt. Ook zoeken wij dan een aannemer die de werkzaamheden voor ons uitvoert. Dat gaat via een zogenaamde aanbestedingsprocedure. Zodra de aannemer bekend is, informeren wij dan wel de aannemer de omwonenden hoe we de werkzaamheden uitvoeren en wat dat betekent. Ook plaatsen wij hiervan informatie op deze pagina.