Het riool in de Kerkstraat en Burgemeester Pelzerstraat wordt in 2021 vervangen. Ook worden de straten opnieuw ingericht.

De riolering in de Kerkstraat (vanaf de Maastrichterlaan tot aan de Pastoor Scheepersstraat) en Burgemeester Pelzerstraat is in slechte staat. In 2021 vervangen wij deze. Hiervoor moet de hele weg (inclusief trottoirs) opgebroken worden. Na het vernieuwen van de hoofdriolering en alle huisaansluitingen (tot aan de erfgrens), krijgt de weg een nieuwe inrichting.

Ontwerp van de weg

We hebben met input van de bewoners een schetsontwerp van de nieuwe weg gemaakt. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Inrichten als 30 zone, snelheid remmen door as-verspringen;
  • Parkeervakken aanbrengen;
  • Groen aanbrengen.

Dit schetsontwerp hebben wij met de bewoners besproken. Na nog een paar kleine punten te hebben aangepast is het definitief ontwerp door het college van B&W vastgesteld. Dit ontwerp bestaat uit 3 tekeningen:

Op papier zijn dit gigantische tekeningen. Wij kunnen ons voorstellen dat u deze digitaal niet goed kunt lezen. Zijn er onduidelijkheden of heeft u vragen over de tekening(en)? Neem dan gerust contact met ons op.

Planning

Via een zogenaamde aanbestedingsprocedure hebben we een aannemer gevonden die de werkzaamheden voor ons gaat uitvoeren. Deze aannemer is Hoogmartens BV uit Maasbree. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in kwartaal 3 en 4 van dit jaar met wellicht een uitloop naar kwartaal 1 van 2022. De bewoners en ondernemers binnen het projectgebied ontvangen van de gemeente en de aannemer gedetailleerdere informatie over wanneer welke weggedeelten afgesloten zijn, en voor hoe lang.