Wat is het?

Om de kermissen in Landgraaf nieuw leven in te blazen heeft de gemeente eind 2010 haar beleid aangepast. Voorheen was er sprake van twee kermissen per jaar in Schaesberg en Waubach en één kermis in Nieuwenhagen. Nu vindt er in elke kern een kermis per jaar plaats, die is gekoppeld aan een drukbezocht evenement:

 • In Nieuwenhagen wordt de kermis verbonden aan een grote jaarmarkt.
 • In Ubach over Worms wordt de kermis verbonden aan het Dorpsfeest.
 • In Schaesberg wordt de kermis georganiseerd gecombineerd met de Franse Jaarmarkt.

Als u met een attractie op een kermis in Landgraaf vertegenwoordigd wilt zijn, kunt u een een inschrijving voor een kermisstandplaats indienen bij de gemeente.

Wat kost het?

Legeskosten

€ 106,40

Service kosten

Voor het stallen van woon- en slaapwagens op het daarvoor bestemde terrein en het gebruik van de nutsvoorziening ter plaatse, wordt per exploitant per kermis een bedrag van € 22,69 excl. BTW in rekening gebracht.

Bijdrage in de stroomvoorziening

In principe dient elke attractie te worden aangesloten op de gemeentelijke stroomvoorziening. Gebruik van eigen stroomvoorziening is enkel mogelijk met toestemming van de gemeente. De kosten van stroomaansluiting en verbruik t.b.v. attracties worden aan de exploitant doorberekend op basis van marktconforme tarieven die in onderstaande tabel zijn aangegeven. Onderstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Stroomvoorziening:

AansluitwaardeBedrag
1 x 10 ampère€ 60,90
1 x 16  ampère€ 70,35
1 x 25 ampère € 85,05
3 x 16 ampère€ 121,80
3 x 25 ampère€ 159,60
3 x 35 ampère€ 199,50
3 x 50 ampère€ 215,25
3 x 63 ampère€ 226,80

Boven 63 ampère: aansluiting in overleg.

Bijdrage aan kosten reclame en promotie

Elke kermisexploitant aan wie een standplaats wordt verleend, wordt gevraagd een (beperkte) vrijwillige bijdrage te leveren ten behoeve van reclame en promotie.

Wat moet ik doen?

U kunt een inschrijving voor een kermisstandplaats indienen met het formulier Inschrijving kermisstandplaats dat u vindt bij 'Meteen regelen'. De inschrijvingen voor alle kermissen moeten vóór 20 januari van het jaar waarin de kermissen worden gehouden in het bezit zijn van de gemeente Landgraaf. Er wordt geen rekening gehouden met voorkeuren voor een bepaalde plaats op het kermisterrein of met andere voorwaarden. Gunning geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders.

Ritprijzen

Exploitanten van specifieke kinderattracties dienen voor alle kermissen in te schrijven voor een maximale ritprijs van € 1,- en voor vermaakattracties een maximale ritprijs van € 1,50.Voor grote/nieuwe publiekstrekkers e.d. is maximale ritprijs van € 1,80 vastgesteld (tenzij anders overeengekomen in onderling overleg).Ingeschreven ritprijzen zijn bindend voor de gehele duur van de kermis.

Hoe werkt het?

 • De elektriciteitsstekker die de exploitant gebruikt moet conform NEN1010 afgestemd zijn op de door hem gewenste aansluitwaarde.
 • Openingstijden van de kermissen: zaterdag t/m dinsdag van 13.30 tot 23.00 uur.
 • Opening en sluiting van de kermis vindt gezamenlijk plaats of anders in overleg met de medewerker Beheer Openbare Ruimte.
 • Opbouw uitsluitend donderdags ná 18.00 uur voorafgaand aan het kermisweekend.
 • Oprijden c.q. opbouwen van de attractie gaat altijd in overleg met de medewerker Openbare Ruimte.
 • Voor en tijdens de kermis is het niet toegestaan om op het kermisplein te parkeren.
 • Het is uitsluitend toegestaan om pakwagens/aanhangers te parkeren op de parkeerplaats in de Bende aan de Hoogstraat/Emmastraat.

Alle gegunde standplaatsen dienen conform de inschrijving en de kermisvoorwaarden opgebouwd te worden, of anders op aanwijzing van de medewerker Openbare Ruimte.

Kijk voor meer informatie over de verhuur van kermisstandplaatsen in de nota Kermisvoorwaarden (pdf).

Wat moet ik meenemen/opsturen?

 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een recente foto van de attractie.