De Rijksoverheid stelt een vergoeding voor huurkosten beschikbaar voor amateursportorganisaties (kijk voor meer informatie bij Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19).

Omdat het college van burgemeester en wethouders grote waardering heeft voor de vrijwilligersorganisaties hebben zij besloten om ook de huur of hypotheeklasten van deze organisaties te vergoeden.