Wat is het?

De Rijksoverheid werkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 (kijk voor meer informatie bij Tegemoetkoming huurders sportaccommodaties COVID-19(externe link)).

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om, naast een tegemoetkoming voor de sportsector, ook de huur of hypotheeklasten aan vrijwilligersorganisaties te vergoeden.

Het gaat dan om vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie of die gebruik maken van een particuliere accommodatie en vrijwilligersorganisaties die gebruik maken van gemeentelijke (sport)accommodaties (inclusief kantines), die als gevolg van Covid-19 over de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 de accommodatie niet konden gebruiken voor het uitoefenen van hun activiteiten.

Wat moet ik doen?

Werkwijze bij gebruik van gemeentelijk vastgoed

Er wordt een subsidie verstrekt voor de huur van gemeentelijk vastgoed aan vrijwilligersorganisaties die als gevolg van Covid-19 over de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 de accommodatie niet of deels konden gebruiken.

 • De gemeente stuurt een creditnota van de huur over de periode 1 november 2021  tot en met 31 januari 2022 aan de organisaties die direct huren van de gemeente, met daarbij de voorwaarde om de huur aan gebruikers/onderhuurders eveneens kwijt te schelden indien zij de accommodatie niet konden gebruiken.
 • De vrijwilligersorganisaties die indirect huren van de gemeente ontvangen een kwijtschelding van de hoofdhuurder.
 • In het geval u hoofdhuurder bent van een sportaccommodatie, stuur ons vóór 18 mei 2022 een overzicht van de kwijtgescholden huur over deze periode. De gemeente zal deze overzichten bundelen en namens de hoofdhuurder indienen bij het ministerie van VWS voor de landelijke tegemoetkoming.
 • Indien de uitkering van VWS lager is dan de door de hoofdhuurder kwijtgescholden huur, zal de gemeente dit verschil compenseren aan de hoofdhuurder.
   

Werkwijze bij bij gebruik van niet-gemeentelijk vastgoed

Er wordt een subsidie verstrekt op basis van aanvraag voor de huur of hypotheeklasten van vrijwilligersorganisaties die basissubsidie ontvangen over de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 en die de accommodatie niet konden gebruiken, maar wel huur en/of hypotheeklasten hebben betaald.

 • Vrijwilligersorganisaties die gebruik maken van een particuliere accommodatie kunnen een aanvraag voor een incidentele subsidie indienen in verband met de betaalde huur of hypotheeklasten over de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Zorgt u ervoor dat wij de aanvraag vóór 18 mei 2022 ontvangen hebben. Stuurt u bij de aanvraag de bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze brief voldoet.
 • Amateursportorganisaties die gebruik maken van niet-gemeentelijk vastgoed: de hoofdhuurder dient zelf een aanvraag in bij het ministerie van VWS tussen 25 april en 30 mei 2022, waarbij hij tevens dient aan te tonen dat de huur aan de gebruikers/onderhuurders is kwijtgescholden. U kunt deze aanvraag indienen via Tegemoetkoming huurders sportaccommodaties COVID-19(externe link).
   

Hoe werkt het?

Indien u aanspraak wilt maken op deze vergoeding gelden de volgende voorwaarden:

 • U ontvangt basissubsidie van de gemeente Landgraaf of bent hoofdhuurder van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed;
 • De huurkosten of hypotheeklasten zijn daadwerkelijk gemaakt en betaald;
 • Er kon geen gebruik worden gemaakt van de accommodatie in de deze periode vanwege de Covid-19 maatregelen;
 • De huur aan gebruikers (onderverhuurders) is/wordt kwijtgescholden, als deze eveneens geen gebruik konden maken van de accommodatie in dezelfde periode.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

Een tegemoetkoming kunt u schriftelijk aanvragen. Bij uw aanvraag over de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 dient u als bijlage mee te sturen:

 • Beschikking van het Ministerie (indien van toepassing);
 • Overzicht betaalde huurkosten of hypotheeklasten over de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020;
 • Bewijs van betalingen van de huur- of hypotheekkosten over de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022;
 • Bewijs dat u de huur van de accommodatie aan onderhuurders heeft kwijtgescholden over de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 6 weken reactie op uw aanvraag.